OFERTA

Działalność pracowni projektowej EProjekt obejmuje kompleksowy zakres obsługi inwestycji projektowej, w skład której wchodzi działalność administracyjna oraz usługi projektowe.
Od analizy możliwości realizacji Inwestycji, poprzez pozyskanie niezbędnych dokumentów formalnych, przez projekt koncepcyjny i projekt budowlany, wraz z pełnomocnictwem między Inwestorem a odpowiednim Urzędem, z realizacją projektu wnętrz i pośrednictwem w realizacji innych projektów branżowych.

Do zakresu naszych usług wchodzą m.in.:
– analiza przedprojektowa możliwości realizacji inwestycji, analiza zgodności planowanej przez Inwestora inwestycji z zapisami MPZP lub WZ oraz obowiązujących norm i przepisów
– uzyskanie wszelkich niezbędnych dokumentów i ich analiza pod kątem warunków i możliwości realizacji danej inwestycji
– uzyskanie decyzji, uzgodnień, opinii niezbędnych do uzyskania pozwolenia na budowę
– tworzenie koncepcji architektonicznych
– wykonanie indywidualnych projektów budynków mieszkalnych jednorodzinnych, budynków gospodarczych, garaży itp.
– adaptacje typowych, katalogowych projektów budynków
– realizacja projektów związanych z przebudową, nadbudową, rozbudową, remontem, zmianą sposobu użytkowania istniejących obiektów
– inwentaryzacje architektoniczno-budowlane
– wielobranżowe projekty budowlane
– projekty zagospodarowania terenu
– projekty małej architektury, projekty placów zabaw, projekty placów rekreacji codziennej, projekty siłowni zewnętrznej
– projekty elewacji
– docieplenia, remonty elewacji, termomodernizacja obiektów
– projekty wnętrz; aranżacja wnętrz mieszkań i użyteczności publicznej
– obsługa związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę, pośrednictwo pomiędzy Inwestorem a danym Urzędem

Wszystkie ww. tematy są realizowane bezpośrednio w Naszej pracowni projektowej.

Na indywidualne zapotrzebowanie Klienta, możemy również zlecić pracowniom branżowym (z którymi współpracujemy) realizację innych opracowań projektowych, oraz sprawować pieczę nad ich realizacją. Wśród tych opracowań można wyszczególnić  m.in:
– projekty przyłączy
– projekty sieci
– projekty zjazdu na drogę publiczną
– projekty dróg wewnętrznych, parkingów
– operat wodnoprawny
– dokumentacje badań podłoża gruntowego, projekt geotechniczny, dokumentację geologiczno-inżynierską
oraz inne opracowania, indywidualnie sprecyzowane.

Zgłaszając się do Naszego biura możemy obsłużyć kompleksowo Twoje zapotrzebowanie projektowego.
ZADZWOŃ, NAPISZ, UMÓW SPOTKANIE WSTĘPNE.

Jeśli interesuje Cię jak wygląda proces projektowy noworealizowanych budynków mieszkalnych w pracowni EProjekt kliknij tutaj.
Jeśli zastanawiasz się co zawiera indywidualny projekt budowlany budynku mieszkalnego kliknij tutaj.
Wiele innych artykułów znajdziesz na naszym autorskim blogu.