KONCEPCJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO EP-G05

Opis budynku

Budynek garażowo-gospodarczy

Budynek garażowo-gospodarczy złożony z 3 pomieszczeń. Duże pomieszczenie garażowe, przystosowane do postoju 2 samochodów osobowych, z dwoma, odrębnymi bramami garażowymi. Przewidziano również dwa niewielkie pomieszczenia gospodarcze, do których przewidziano odrębny dostęp poprzez drzwi zewnętrzne, oraz każde z nich doświetlono oknem. Budynek kryty prostym dachem dwuspadowym. Strop nad parterem budynku można realizować jako strop monolityczny, wylewany, lub bez stropu, z widoczną więźbą dachową,

EProjekt. Koncepcja EP-G05.

Podstawowe parametry budynku:

Powierzchnia netto (posadzek): 45,05m2

Powierzchnia zabudowy: 58,59m2

Kąt nachylenia połaci dachowych: 35o

Całkowita wysokość budynku:  5,86m

Wysokość okapu: 3,00m

Poziom 0: +20cm ponad poziom terenu

Wysokość pomieszczeń parteru: widoczna więźba dachowa

Wymiary gabarytowe budynku: 9,30m x 6,30m

Minimalne wymiary działki: 17,30m x 13,30m

Powierzchnia dachu: 92,5m2

Kubatura: 204,0m3

Ilość miejsc postojowych dla samochodów osobowych: 2

Wizualizacja kolorowa

Wizualizacja czarno-biała

Elewacje

Kondygnacje budynku

Działka

Przegląd Koncepcji

  • KONCEPCJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO EP-G05
  • KONCEPCJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO EP-G06
  • KONCEPCJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO EP-G07
  • KONCEPCJA BUDYNKU GOSPODARCZEGO EP-G08