Jak wygląda proces projektowy w pracowni projektowej EProjekt?

Co musze mieć zanim zgłoszę się do biura projektowego EProjekt?
3 stycznia 2018
Jak długo trwa cykl projektowania w pracowni projektowej EProjekt?
6 stycznia 2018

Streszczenie.
Z tego artykułu dowiesz się jak wygląda proces projektowy noworealizowanych budynków  w Naszej pracowni. KROK PO KROKU przedstawimy każdy etap Naszego projektowania.

Proces projektowy w pracowni projektowej EProjekt.

POSZCZEGÓLNE ETAPY WSPÓŁPRACY

Cały proces projektowy noworealizowanego budynku w  naszej pracowni EProjekt podzieliliśmy na 6 podstawowych etapów:

1.1 Spotkanie wstępne

Zazwyczaj zaczyna się od kontaktu telefonicznego lub emailowego, gdzie padają pierwsze sugestie każdej ze stron. Są inwestorzy, którzy wolą na tym pierwszy etapie pozostać w kontakcie mobilnym i oczywiście da się to w ten sposób zrealizować. Nie mniej jednak zapraszamy do kontaktu osobistego, i osobistego kontaktu w siedzibie naszego biura, na ul. Zagnannskiej 71a, lok.112.
Na spotkaniu wstępnym Państwo określają nam swoje oczekiwania: co i gdzie chcą zaprojektować, w jakim zakresie w naszej pracowni. My przedstawiamy swoją ofertę, zakres naszych usług. Decydujemy również na jaki zakres usług mamy przygotować dla Państwa ofertę.

1.2 Przygotowanie oferty

Przygotowujemy dla Państwa ofertę, w której zawieramy ustalony zakres prac, termin realizacji oraz koszty. Zazwyczaj wysyłamy ją do Państwa drogą emailową. Po zapoznaniu się z nią, przystępujemy do rozmów. Po zaakceptowaniu oferty uzgadniamy „Spotkanie na start”.

1.3. Spotkanie na Start

Na tym spotkaniu podpisujemy umowę na realizację prac projektowym, uwzględniając wszelkie ustalenia z poprzednich etapów. W przypadku projektów indywidualnych to spotkanie jest również idealnym momentem do zadawania przez Nas mnóstwa pytań na temat projektowanego budynku. Dla Państwa to również idealna chwila do mówienia o wszelkich szczegółach budynku, oraz wszystkim tym, co wydaje się Państwu ważne.

2. Etap koncepcji.

Po podpisaniu umowy, przestępujemy do pierwszych koncepcji Państwa budynku. Koncepcje wysyłamy drogą emailową. Po zapoznaniu się z koncepcją przez Państwa, oczekujemy na uwagi. Mogą one być również odesłane drogą emailową lub omówione na spotkaniu – forma do indywidualnego rozpatrzenia. Etap koncepcji trwa do momentu ostatecznego zatwierdzenia przez Państwa koncepcji. Wtedy zaczyna się etap projektowania.

3. Uzyskiwanie dokumentów formalno-prawnych

Zarówno etap 2 jak i 3 zaczyna się bezpośrednio po etapie 1.2, ale trwają one równolegle. Zdobywamy w Państwa imieniu wszelkie dokumenty formalne, uzgodnienia, zapewnienia, decyzje itp., które są niezbędne do projektu budowlanego. Czas zdobywania tych dokumentów w dużym stopniu jest uzależniony od Urzędów, i my jako pracownia projektowa mamy ograniczony wpływ na długość tego okresu.
Zazwyczaj jest tak, że jeśli działka leży w obszarze działania MPZP, to etap 5 jest dość krótki, i wtedy etap koncepcji kończy się później niż etap uzyskiwania dokumentów.
Jeśli jednak działka leży w obszarach poza MPZP, to uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy trwa dłuższą chwilę, i wtedy etap 5 trwa dłużej niż etap 4.
Należy również pamiętać, o mapie do celów projektowych. Jeśli Inwestor takiej nie posiada, to oczekiwanie na tą mapę (zleconą przez Inwestora lub przez nasze biuro) również może wydłużyć czas złożenia projektu na pozwolenie.

4. Etap projektowy

Po zaakceptowaniu koncepcji przystępujemy do realizacji projektu budowlanego budynku. Zazwyczaj projekt budowlany budynku mieszkalnego składa się z 5 podstawowych tomów:
1. Projekt zagospodarowania działki
2. Część architektoniczna
3. Część konstrukcyjna
4. Część instalacji sanitarnych
5. Cześć instalacji elektrycznych
Oczywiście, zakres projektu, zgodnie z umową, może być szerszy. To jednak już indywidualne rozwiązania.
Projekt budowlany realizowany przez naszą pracownie posiada elementy projektu wykonawczego (przede wszystkim w branży konstrukcyjnej). W części konstrukcyjnej są rozrysowane poszczególne elementy konstrukcyjne, wraz ze wskazaniem zbrojenia i zestawieniem zbrojenia poszczególnych elementów oraz elementami więźby dachowej wraz z zestawieniem.

5. Uzyskiwanie pozwolenia na budowę /zgłoszenia obiektu

Po realizacji pełno branżowego projektu budowlanego budynku mieszkalnego, projekt zostaje złożony do odpowiedniego urzędu i oczekujemy na uzyskanie pozwolenia. Reprezentujemy Państwa przed Urzędem w celu uzyskania pozwolenia. Nasza pracownia zostaje Państwa pośrednikiem, i pośredniczymy pomiędzy Inwestorem a Urzędem. Wszelkie uzupełnienia o brakach, konieczność zgłoszenia się do urzędu celem wyjaśnień, odebrania dokumentacji itp. załatwimy za Państwa.

6. Pozostały zakres prac / Opracowania dodatkowe

W trakcie uzyskiwania pozwolenia na budowę, lub w terminach zgodnych z zapisami umowy realizujemy pozostały zakres usług. W jego skład mogą wchodzić: projekty przyłączy, zjazdu z drogi, projekty wnętrz itd.

Należy pamiętać, że opisany tutaj proces projektowy to takie idealne rozwiązanie. Nieczęsto zdarzają się inwestycje, które da się przeprowadzić dokładnie krok po kroku jak tutaj opisano. Wynika to z faktu, że każdy projekt jest inny i nie ma dwóch identycznych inwestycji. Zazwyczaj te punkty się trochę modyfikują, granica między jednym i drugim nieco się zaciera. Ale mamy nadzieje, że choć po krótce przedstawiliśmy jak może to wyglądać w naszej pracowni.
Informacja dla Inwestorów którzy nie mogą spotykać się z nami osobiście. Dzięki dostępności internetu, jest możliwy proces projektowy, realizując wszelkie spotkania i uzgodnienia drogą emailową, czy poprzez komunikatory mobilne. Dzięki poczcie, wymiana różnego rodzaju dokumentów to również nie problem. Jedyna równica, to fakt, że wtedy wymaga się nieco większego zaangażowania Inwestorów w początkowym etapie projektowania, jak również indywidualnie rozwiązujemy kwestie pośrednictwa pomiędzy naszą pracownia i odpowiednim urzędem celem uzyskania pozwolenia. Jest to jednak do zrealizowania.